Duyuru : Sitemiz Geçici olarak hizmet vermemektedir.

Banyo ve İnşaat Yapı Malzemeleri Online Satış Sitesi

Bilgilendirme Formu

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı

:

Akın Orman Ürünleri İnş. Taah. Nak. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi

:

Maçka Vergi Dairesi

Adresi

:

Atatürk Cad. Merkez Mah. No:44 Maçka/Trabzon

Telefon

:

0 (462) 512 18 21

E-posta adresi

:

info@ebanyo.net

Ürün iade adresi

:

Atatürk Cad. Merkez Mah. No:44 Maçka/Trabzon

   

 

2. AMAÇ VE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI'nın www.ebanyo.net ("İnternet Sitesi") internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. Maddesi gereği ALICI'nın bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri, miktarı/adedi, satış bedeli ve teslimat bilgileri açıklanmaktadır.

 

Ödeme peşin ya da havale / eft ile yapılacağından faiz uygulanmaz.

 

Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. Maddesine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 2 gün içerisinde siparişiniz kargo firması tarafından teslim edilecektir.

 

SATICI, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

 

3. TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi/ilan süresi kadar geçerlidir.  İlan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

 

SATICI tarafından internet sitesi üzerinde tüketicilere avantajlı fiyatlar ile mal satışı yapılmaktadır. SATICI; tüketici ihtiyacını aşan, ticari ve mesleki amaçlar ile yapılan toptan nitelikteki işlemleri iptal etme hakkını saklı tutar. Aynı üründen 3 (üç) adedi aşan alımlar SATICI tarafından ticari ve mesleki alımlar olarak kabul edildiğinden, SATICI bu tür alımlarda siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnız 3 (üç) adet ürünü teslim etme hakkını saklı tutar.  

 

4. CAYMA HAKKI

ALICI; 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, ALICI satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo ya da PTT Kargo firması ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri  kapsamında olmaması şarttır. İnternet sitesi üzerinde cayma hakkı kullanılması durumunda SATICI tarafından cayma talebinin ulaştığına dair teyit bilgisi tüketiciye ALICI’ya gönderilir.

 

Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesinde de yer almaktadır.

 

Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo ya da PTT Kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Geri ödeme ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak ALICI’ya herhangi bir masraf getirmeden tek seferde yapılır.

 

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir.

 

7. UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞVURULARIN YAPILABİLECEĞİ TÜKETİCİ MAHEKEMESİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 Anasayfa